Adresar ustanova

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izdalo je adresar ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji. Adresar se odnosi na stanje u 2019. god, a možete ga preuzeti na poveznici:

Skloništa sa savjetovalištima za žrtve obiteljskog nasilja

Donosimo dio popisa:

 • Autonomna ženska kuća Zagreb – Zagreb; Tel: 0800 55 44
 • Caritas biskupije Šibenik – prihvatilište za zlostavljane žene i majke s djecom – Šibenik – Tel: 022/216-447, e-mail: caritas-biskupije-sibenik(at)si.t-com.hr
 • Caritas Nadbiskupije Split – Sklonište za žene i djecu – Split; Tel: Tel: 021 318-740
 • Caritas Zagrebačke nadbiskupije – Zagreb; Tel: 01/3668-822, 01/3016-274
 • Centar za žene Adela – Sisak; Tel: 044/888-888, 091/8813-309
 • Dom za žrtve obiteljskog nasilja “Sigurna kuća” – Čakovec; Tel: 099 8357 335
 • Duga Zagreb, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja – Zagreb; Tel: 01/3831-770
 • Dom za žrtve obiteljskog nasilja “Utočište Sveti Nikola” – Varaždin; Tel: 042/234-050,091/6833-333
 • Sigurna kuća Istra – Pula; Tel: 052/500-148, Telefon za službene kontakte: 052/501-152
 • Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije – Vukovar (B.a.B.e.); Tel: 032/414-910, 098/9824-641
 • Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku – Osijek; Tel: 099/288 2619, 099/588 2619
 • Ana – Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja – Rijeka; Tel: 051 672-607
 • Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava – Slavonski Brod; Tel: 035/449-180
 • Udruga “Duga” – Zadar; Tel: 023/332-059
 • Udruga za zaštitu obitelji U.Z.O.R. – Rijeka; Tel: 0800 333 883, 051/321-130, 099/5027-553
 • Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja “Iris” – Bjelovar; Tel: 043/252-114, 091/5067 009
 • Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji – Zagreb; Tel: 0800 655 222
 • Ženska grupa Korak Karlovac – Karlovac; SOS telefon od 0-24 sata svaki dan na broj 047/655-925, ured radni dan od 8-16 na 047/600-392