Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja (NPC) osnovala je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u suradnji s Ministarstvom pravosuđa te Programom UN-a za razvoj Hrvatske. NPC osnovan je u srpnju 2013. godine, čime je žrtvama omogućeno javljanje na standardizirani besplatni broj 116 006.

Izvor: pzs.hr/

NPC je nastao kao rezultat suradnje Ministarstva pravosuđa, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima te Programa Ujedinjenih naroda za razvoj Hrvatska koja se ostvarila kroz projekt „Uključivanje mladih za poboljšanje usluga za žrtve i svjedoke“. Linija NPC-a dostupna je na području cijele zemlje te je anonimna i besplatna. Osim dostupnosti linije na hrvatskom jeziku linija je dostupna i na engleskom jeziku te se može stupiti u kontakt radnim danom od 8:00 do 20:00 sati.

Kako bi NPC mogao ispunjavati svrhu zbog koje je osnovan Ministarstvo pravosuđa osigurava mu prostor kao i tehničku podršku te na temelju potpisanih ugovora osigurava financijska sredstva za određena razdoblja što je vidljivo na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave  (pravosudje.gov.hr ). Na taj način poboljšava se suradnja s organizacijama civilnog društva kao i pomoć u njihovom financiranju radi što kvalitetnijeg pružanja podrške žrtvama i svjedocima.

Svrha NPC-a je poboljšanje statusa žrtava i svjedoka kroz informiranje o svojim pravima, kroz pružanje emocionalne podrške, upućivanje odgovarajućim institucijama i organizacijama civilnog društva radi pružanja stručne pomoći, pružanja praktičnih informacija te dobivanja informacija o pravima na novčanu naknadu. Također, NPC služi za praćenje promjena u zakonima i aktima te ažuriranju baze za pružanje informacija.

Rad pozivnog centra temelji se na vrijednostima i promicanju volonterstva te se do danas mogu pohvaliti edukacijom kroz koju je prošlo više od 220 volontera. Ostale vrijednosti koje promiče Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, a reflektiraju se i na NPC kao rezultat djelovanja same udruge su: jednakost svih žrtava, jednakopravnost, ljudska prava, ustavna prava i prava u sudskom postupku, nenasilje te solidarnost i razumijevanje.

Hana Krkanić

Autor