Ministarstvo unutarnjih poslova je na svojoj mrežnoj stranici oformilo „Kalendar nasilja“ koji služi za informiranje javnosti o kaznenim djelima i prekršajima nasilja u obitelji.

Kako nasilje u obitelji ne bi ostalo unutar četiri zida i kako bi se ono moglo pravovremeno sankcionirati važno je osvijestiti javnost o tom problemu. Upravo to je glavni cilj „Kalendara nasilja“ da se javnost upozna sa svakodnevnim brojkama koje se tiču kaznenih djela i prekršaja u obitelji s kojima se susreću policija i druge odgovorne službe.

Kalendar se koristi na način da svaki korisnik pristupa podacima tako da izabere određeni dan u mjesecu prilikom čega se prikažu podaci o kaznenim djelima toga dana. Primjerice, ako se odabere datum 29. listopada 2020. vidjet će se da je u protekla 24 sata iz domene nasilja u obitelji zabilježeno 15 događaja od kojih 2 kaznena djela te 13 prekršaja te će korisnici vidjeti u kojim županijama su djela počinjena. Podaci koji se povezuju sa identitetom žrtve, svjedoka ili počinitelja kao niti detalji događaja neće biti objavljeni.

„Kalendaru nasilja“ se može pristupiti putem navedenog izvora mup.gov.hr.

Hana Krkanić

Autor