Relevantna izvješća i publikacije na temu spolne i rodne ravnopravnosti, zaštite žrtava obiteljskog nasilja, izvješća stanja ljudskih prava, te ostali audio i video materijali koji se odnose na situaciju na globalnoj razini.

“Varamo se kada mislimo da jedino slabost treba podršku. Snaga je treba mnogo više.” Madam Swetchine